Hyggelig at du ønsker å melde deg inn i Folkesportklubben (FSK) Mila. 

Nedenfor kan du velge hvilken medlemstype du ønsker å melde deg inn som.

Medlem Barn (under 15 år)
Pris: 0

Medlem Voksen (15 år eller eldre)
Pris: 100